ΩOmegaDict.com Wörterbuch >> pIqaD


Klingonisch - Deutsch Wörterbuch

Suchergebnisse(1) >>

pIqaD



Klingonisch

Deutsch

pIqaD
Klingonische Schrift


Letzte 10 Übersetzung
bep
tlhoy' SaS
rav'eq
tlhoy'
mop
pa' beb
poD
pa' reD
jotHa'
pIqaD


CNC esztergályos (egyedi gyártás) állás - cvhunter.hu
Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.