ΩOmegaDict.com Wörterbuch >> tlhoy' SaS


Klingonisch - Deutsch Wörterbuch

Suchergebnisse(1) >>

tlhoy' SaSKlingonisch

Deutsch

tlhoy' SaS


Letzte 10 Übersetzung
tlhoy' SaS
jotHa'
wegh
Sop
Soj
'I'
qe'rot 'oQqar
DIS
nIvqu'
qempa'


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr